­

Setare data si ora Activa Royal / Royal EJ

                ATENTIE: Data si ora nu se pot da inapoi decat pana la data si ora ultimului raport fiscal Z!

                                 Pe casa de marcat nu trebuie sa fie vanzare la momentul respectiv.

                   Pentru setarea datei si a orei la casele de marcat Activa Classic si Activa Royal EJ se vor parcurge urmatorii pasi:

                 Se apasa pe tasta MODE pana pe ecran apare PROGRAM, tastati 33333, pe ecran apare PROGR. 0-8, apasati tasta  Tx- , se afiseaza data,  introduceti data de la tastatura sub forma ZZLLAA,   apasati tasta TOTAL,   afiseaza ora, se introduce corect ora sub forma OOMM si tasta TOTAL, se va printa un bon cu data si ora setate.


­