­

case de marcatPentru a vinde o casa de marcat pe o alta societate sunt necesari următorii pasi:

Pasul 1: Societatea care detine casa trebuie sa extraga memoria fiscala la Administratia Financiara de care aparţine punctul de lucru. Pentru acest lucru sunt necesare urmatoarele documente:

 • Cartea de Interventii (conţine toate inregistrarile efectuate de tehnicianul de service pe toata durata de functionare, precum si toate datele de indentificare ale casei de marcat si datele utilizatorului) si Registrul Special al casei de marcat;
 • Certificatul de înmatriculare al firmei - copie;
 • Certificat de inregistrare in scopuri TVA (CIF) - copie (daca e cazul);
 • Cerere către Administratia Financiara (se completeaza a administraţie); Descarca
 • Proces verbal de extragere memorie: original +3 copii; Descarca
 • Proces verbal de sigilare: original + 2 copii; Descarca
 • Stampila societatii;
 • CI al administratorului societatii sau a persoanei care preda memoria fiscala;
 • Dovada inchiderii punctului de lucru sau radiere firma.  ATENTIE!!!!  In cazul radierii firmei, procedura de extragere a memoriei fiscale, si de revanzare a casei de marcat trebuie efectuata INAINTEA readierii firmei.

Extragerea memoriei fiscale din aparat se efectueaza numai de catre un tehnician de service autorizat pentru aparatul respectiv, in prezenta unui inspector specializat.

Pasul 2: Anularea numarului de ordine alocat de Directia Generala a Finantelor Publice .Dosarul va conţine:

 • Cerere tip pentru anularea numarului de ordine; Descarca
 • Certificat de atribuire a numarului de ordine de la D.G.F.P in original;
 • Copie dupa Procesul Verbal de predare a memoriei fiscale;
 • Copie dupa CUI (dupa CIF doar in cazul firmelor platitoarede TVA);
 • Copie Act Constitutiv;
 • Dovada inchiderii punctului de lucru sau radiere firma;
 • Copie dupa CI / Bl a administratorului sau a asociatului.

Va rugam sa retineti faptul ca la D.G.F.P. vi se pot solicita si alte documente pe care directia respectiva le considera necesare pentru completarea dosarului.

Pasul 3: Emiterea unei facturi de retur catre societatea care a incetat sa foloseasca casa de marcat si emiterea unei noi facturi de vanzare (de catre unitatea de service) catre societatea care va prelua casa de marcat. Pentru acest procedeu sunt necesare:

 • Factura si chitanta din partea societatii care renunţa la casa de marcat, cumparator fiind unitatea de service;
 • Datele societatii care va prelua casa de marcat pentru ca unitatea de service sa ii emita factura si chitanta pentru casa de marcat.

Pasul 4: Achizitia unei noi memorii fiscale. De aici inainte toate documentele vor avea legatura doar cu firma care va prelua casa de marcat

Pasul 5: Pentru obtinerea seriei fiscale pentru noua memorie a casei de marcat trebuie intocmit dosarul ce se depune ulterior la Directia Generala a Finantelor Publice (D.G.F.P.) in a carei raza teritoriala se afla punctul de lucru. Acesta va contine:

5.1  De la firma dvs:

 • Copie dupa Codul Unic de înregistrare (CUI);
 • Copie dupa Certificat de înregistrare Fiscala (CIF) - doar in cazul firmelor platitoare de TVA;
 • Copie dupa certificat constatator ce contine adresa unde se desfasoara activitatea;
 • Copie dupa BI/CI al administratorului;
 • Stampila societatii.

De la noi:

 • Copie dupa factura si chitanta prin care se face dovada achiziţionării casei de marcat;
 • Copie dupa avizul de distributie si service pentru modelul achiziţionat;
 • Copie dupa Procesul Verbal de sigilare a casei de marcat;
 • Doua exemplare a cererii tip pentru atribuirea nurmarului de ordine a seriei fiscale.

Dupa obtinerea seriei fiscale, va putem face fiscalizarea.

5.2.     In maxim 24 de ore de la fiscalizare trebuie sa va prezentati la Administratia Financiara de care aparţine punctul de lucru pentru avizarea fiscalizarii. Dosarul va conţine :

 • Declaraţia de instalare in 4 exemplare; Descarca
 • Certificatul de la D.G.F.P in original si copie;
 • Cartea de interventii si Registrul Special;
 • Copie CUI;
 • Copie CIF (doar in cazul firmelor platitoare de TVA);
 • Primul BON FISCAL si primul Raport Z.

Daca sediul social al firmei nu se afla in aceeasi raza teritoriala cu cea a punctului de lucru, trebuie sa mergeti pentru a viza Registrul Special si la Administratia Financiara unde isi are sediul social firma, cu urmatoarele acte:

 • Registrul special;
 • Cartea de interventie vizata de A.F. a punctului de lucru;
 • copie de pe declaraţia de instalare vizata de Administratia Financiara de la punctul de lucru;
 • Copie + original a certificatului de la D.G.F.P.;
 • Copie dupa CUI;
 • Copie dupa CIF (numai daca firma dvs este platitoare de  TVA);

5.3.     In maxim 7 zile de la primirea noului Certificat de Atribuire a Numarului de Ordine, trebuie sa predati un exemplar al Declaratiei de Instalare vizata la Administratia.

­