Revânzare case de marcat cu jurnal electronic de la o societate la alta se poate face doar prin intermediul unității de service de la care a fost achiziționată aceasta.

Pașii în care o casă de marcat poate fi revândută de la o companie la alta sunt următorii:

Pasul 1.

Firma care a încetat să mai folosească casa de marcat emite o factură către unitatea de service care a achiziționat casa de marcat (dacă firma care a vândut casa de marcat este încă valabilă). În cazul în care compania este radiată, proprietarul/managerul companiei va semna un contract de vânzare-cumpărare cu unitatea de service. Unitatea de service va emite apoi o factură de vânzare către firma care va prelua casa de marcat. În acest sens, trebuie procurate următoarele documente:

      • Factura si chitanta firmei care a renuntat la casa de marcat, iar cumparatorul este unitatea de serviciu;
      • Datele firmei care va prelua casa de marcat pentru ca unitatea de service sa poata emite facturi si chitante pentru casa de marcat.
Revanzare case de marcat

Pasul 2.

De pe adresa https://www.anaf.ro se descarcă declarația F4103. Reprezentantul / împuternicitul societății care dorește să revândă casa de marcat trebuie să completeze și să depună online declatrația cu semnatură electronică la adresa http://www.e-guvernare.ro/. După primirea recipisei în care se specifică că Documentul este valid, se descarcă declarația F4105 de la adresa https://www.anaf.ro. Se procedează în același mod ca la declarația precedentă.

Pasul 3.

Se procedează la extragerea memoriei fiscale si a jurnalului electronic și predarea acestora către societatea care nu mai utilizează casa de marcat. Aceasta trebuie sa înregistreze PV de extragere la Administrația Financiară de care aparține punctul de lucru sau sediul

Pasul 4.

Societatea care va prelua casa de marcat va achiziționa o nouă memorie fiscală, un nou jurnal electronic și va încheia un contract cu unitatea de service.

Unitatea de service trebuie să întocmească dosarul pentru obținerea numărului unic de identificare (NUI) pentru noua firmă, să programeze și să fiscalizeze casa de marcat.