Pentru a schimba adresa de funcţionare a unei case de marcat este necesara parcurgerea urmatorilor pasi:

Pasul 1.

Extragerea memoriei fiscale din casa de marcat trebuie efectuată doar de către un tehnician de service autorizat pentru casa respectivă. Actele necesare pentru extragerea memoriei fiscale sunt următoarele:

  • Cartea de Intervenții (conține toate înregistrările efectuate de tehnicianul de service pe toată durata de funcționare, precum și toate datele de indentificare ale casei de marcat și datele utilizatorului) și Registrul Special al casei de marcat;
  • Proces verbal de extragere a memoriei: original + 3 copii; Descarcă
  • Copie după BI/CI al adminstratorului;

Pasul 2.

Achiziția unei memorii fiscale noi pentru casa de marcat.

Pasul 3.

Pentru modificarea Certificatului de atribuire a numărului de ordine se va depune un dosar la D.G.R.F.P al Municipiului ( sau reședința de județ) de care aparține noul punct de lucru / sediu unde va funcţiona casa de marcat. Acesta trebuie să conţină:

  • Cerere prin care se solicită transferarea casei de marcat pentru noul punct de lucru; Descarcă
  • Copie după Procesul Verbal de extragere a memoriei fiscale;
  • Copie după CUI;
  • Copie după dovad noului punct de lucru (certificat constatator);

Va rugăm să retineți faptul că la D.G.R.F.P este posibil să vi se solicite și alte documente pe care direcția respectivă le consideră necesare pentru completarea dosarului.

Pasul 4.

După depunerea dosarului la D.G.R.F.P, se va efectua refiscalizarea casei de marcat.

Pasul 5.

În maxim 24 de ore de la refiscalizare trebuie să vă prezentați la Administrația Financiară de care aparţine punctul de lucru / sediul pentru înregistrarea declarației de instalare, a Carții de Intervenții și a Registrului Special.

Pasul 6.

În cel mult 7 zile de la înregistrarea fiscalizării, trebuie să predați 2 exemplare ale Declarației de instalare la Unitatea de Service care a efectuat fiscalizarea casei de marcat.