1. Introducere

Dianex își desfășoară activitatea de vânzare în conformitate cu Legea română.

Vă mulțumim pentru interesul acordat informațiilor, serviciilor și produselor oferite prin intermediul site www.dianex.ro, precum și prin intermediul subdomeniilor www.case-marcat-fiscale.ro.

Acest document (denumit în continuare „Termeni și Condiții”), împreună cu documentele menționate în el (Politica de confidențialitate și Politica de cookies), reprezintă:

 1. un contract legal , încheiat la distanță, între clienții/consumatorii/utilizatorii site-lui www.dianex.ro și Dianex,
 2. condițiile utilizării site-ului www.dianex.ro împreuna cu subdomeniile acestuia (denumit în continuare „site” sau „site-ul”),
 3. condițiile plasării de comenzi de produse și servicii prin intermediul site-ului,
 4. condițiile folosirii informațiilor prezentate în cadrul site.

Serviciile prestate și/sau vânzarea de produse, la distanță, prin mijloace electronice prin intermediul site dianex.ro se efectuează doar la solicitarea individuală a consumatorului serviciului/produsului sau a unui reprezentant al consumatorului.

Prin navigarea pe site-ul www.case-marcat-fiscale.ro sau prin plasarea unei comenzi sau prin folosirea informațiilor din conținutul site sunteți de acord cu Termenii și Condițiile descrise mai jos. Vă rugăm să citiți cu atenție înainte de a începe navigarea pe site și/sau de a plasa o comandă.

Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni și Condiții și/sau cu Politicile indicate mai sus, vă rugăm să nu utilizați site-ul www.case-marcat-fiscale.ro și/sau să nu plasați comezi.

 1. Definirea unor termeni

 • Dianex – este denumirea comercială a firmei: Dianex Serv SRL CUI 17765628
 • Vânzător / Prestator – oricare dintre firmele Dianex.
 • Consumator – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale;
 • Client – orice persoană (SRL, SA, PFA, I.I., Asociații, ONG, Liber Profesioniști, etc.) înregistrată la ANAF și/sau la Registrul Comerțului, indiferent de forma de organizare, care acţionează în scopul îndeplinirii activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale;
 • Clauză de declinare a responsabilității – O declarație care limitează responsabilitățile legale ale unei entități.
 • Site – platforma online gazduită la adresa web www.dianex.ro și subdomeniile acesteia.
 • Comandă – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri și/sau Servicii prin intermediul Site.
 • Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu listat pe Site, inclusiv produsele și serviciile menționate în Comanda, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a comenzii plasate pe site.
 • Contract – prezentele Termene și Condiții împreună cu Politica de confidențialitate, Politica Cookies și Încheierea și executarea contractelor la distanță utilizate ca parte integrantă a documentului Termeni și Condiții.
 • Conținut – reprezintă:
  • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
  • conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzator prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
  • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Dianex, Consumatorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
  • informații legate de Produsele și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
  • date referitoare la Dianex, sau alte date privilegiate ale acestuia.
 • Despăgubire – Obligația contractuală a unei persoane sau organizații de a compensa pierderile suferite de altă persoană sau organizație în urma unor proceduri judiciare, cum ar fi procesele.
 • Drept de autor – Drept legal care îi permite creatorului unei lucrări originale (cum ar fi o postare pe blog, o fotografie sau un videoclip) să decidă dacă și cum poate fi folosită acea lucrare de alții.

 1. Identitatea firmei

Pentru o mai simplă înțelegere, termenul Dianex, este folosit pentru : DIANEX SERV SRL, cu sediul în Ploiesti, Prahova, Str. Timiș nr.1, înregistrată la Registrul Comertului din Prahova sub nr. J29/1492/2005, Cod Unic de Identificare Fiscală RO17765628, capital social 15.000 lei, având următoarele date de contact: contact@dianex.ro,  mobil: 0721 321 348.

Cum să ne contactați

Acest Site este operat de Dianex Serv  S.R.L., cu sediul social în  Ploiești, str. Timiș nr.1, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul de înregistrare J29/1492/2005, având CUI RO 17765628.

Dacă aveți orice întrebare, reclamație sau comentariu cu privire la site-ul nostru sau comenzile dvs., vă rugăm să nu ezitați să ne contactați prin:

 • e-mail: contact@dianex.ro, sau
 • poștă la adresa: str. Timiș nr.1, etaj 1, Ploiești, jud. Prahova, România, sau
 • formularul de contact .

 1. Condiții specifice Vânzării Case de Marcat Fiscale

Casele de marcat se vând doar în baza unui contract de service încheiat cu unitatea de service Dianex Serv SRL.

Seria fiscală a caselor de marcat se poate obține de către Dianex, doar pentru firmele care doresc instalarea casei de marcat în județul Prahova. Pentru obținerea seriei fiscale vă rugăm să ne comunicați pe email:

 1. Copie Certificat de Înregistrare;
 2. Copie Carte Identitate administrator;
 3. Copie Certificat Constatator pentru locul unde instalați casa, sau pentru activitate ambulant (după caz) – Model Certificat Constatator;

După confirmarea plății si primirea documentelor de mai sus vom întocmi si expedia factura pentru casa de marcat și service anual, vom livra pe email documentele necesare pentru obținerea numărului fiscal de la ANAF. Aceste documente vor fi semnate de dvs. și comunicate prin email.

Pentru introducerea articolelor în casa de marcat vă rog sa ne furnizați un tabel în excel cu următoarele coloane: Nr. Ordine, Denumire produs /serviciu, U.M. și opțional Prețul.

OUG 28/1999 – Articolul 4 – bonul fiscal
(1) Bonul fiscal este documentul emis de aparatul de marcat electronic fiscal care trebuie să cuprindă cel puțin: denumirea și codul de identificare fiscală ale operatorului economic emitent; adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul și seria fiscală ale aparatului; numărul de ordine; data și ora emiterii; denumirea fiecărui bun livrat sau serviciu prestat; prețul sau tariful unitar; cantitatea; valoarea pe fiecare operațiune, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cu indicarea cotei de taxă; valoarea totală a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată; valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată pe cote de taxă, cu indicarea nivelului de cotă; valoarea totală a operațiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, precum și valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată, dacă este cazul.
(2) Bonul fiscal emis de aparatul de marcat electronic fiscal definit la art. 3 alin. (2) trebuie să conțină pe lângă elementele definite la alin. (1) și următoarele elemente: unitatea de măsură, precum și codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, la cererea acestuia.

 1. Reguli privind utilizarea site-ului

Obiectivul conținutului site-ului este de a transmite informații actualizate și exacte și pentru a permite consumatorilor plasarea de comenzi online.

Prin vizitarea site sau plasarea unei comenzi sau desfășurarea oricărei alte activități pe site-ul nostru, vă obligați: să folosiți acest site exclusiv pentru efectuarea comenzilor legitime sau pentru informare; să Nu plasați nici o comandă falsă sau frauduloasă; să furnizați informații reale; să respectați drepturile de proprietate intelectuală cu privire la orice element regăsit pe acest site; să Nu desfășurați nici un fel de acțiune care ar putea aduce orice fel de prejudiciu site-ului nostru sau Dianex.

Vă informăm că, în cazul nerespectării parțiale sau în totalitate a obligațiilor enumerate mai sus ne rezervăm dreptul de a anula comanda și informa autoritățile competente sau a ne adresa justiției pentru recuperarea oricăror prejudicii cauzate.

Pentru a utiliza site-ul nostru sau pentru a trimite comenzi și date personale trebuie să aveți vârsta de cel puțin 18 ani.

Dacă alegeți sau faceți comenzi pe site, este necesar să faceți acest lucru cu acuratețe și onestitate și să ne informați cu privire la orice modificare a informațiilor comunicate.  Dacă credeți că cineva a aflat aceste date, este necesar să ne spuneți imediat, consultați secțiunea Cum să ne contactați de mai sus.

Utilizarea site-ului și a Conținutului consumatorului nu trebuie: să dăuneze, să conducă la hărțuirea sau rănirea altor persoane sau la încălcarea drepturilor altei persoane, inclusiv viața privată, dreptul la imagine;

Utilizarea site-ului și a Conținutului consumatorului nu trebuie să conducă la utilizarea în mod greșit sau la încălcarea oricăror drepturi de proprietate intelectuală sau să conțină orice tip de informații / date confidențiale pentru tine sau orice altă persoană sau entitate sau să nu ai dreptul de a dezvălui publicului;

Utilizarea site-ului și a Conținutului consumatorului nu trebuie să distribuie un virus sau alt cod informatic dăunător, să testeze vulnerabilitatea site-ului, să conducă la probleme de securitate, daune, să dezactiveze sau să supraîncarce site-ul sau să pună în pericol, perturbe, supraîncarce, dăuneze, deterioreze sau să afecteze funcționarea sau integritatea site-ului sau a sistemelor sau rețelelor conectate la site sau a oricăror alte persoane care folosesc site-ul.

Nu trebuie nici să încercați să: (a) efectuați extrageri în masă, automatizate sau sistematice de pe site sau să îl utilizați în sau pentru a crea un alt site, serviciu sau bază de date, sau să încercați să îl vindeți sau să îl distribuiți; (b) decompilați, să folosiți tehnici de inginerie inversă, să demontați sau să reduceți altfel codul utilizat în orice software de pe site la o formă ușor de citit; sau (c) să folosească orice deep-link pentru crearea de legături spre pagini secundare, page-scrape, spider robot, crawl, index, Internet agent sau orice alte dispozitive automate, programe, algoritmi sau orice metodologie similară sau echivalentă pentru a utiliza, accesa, copia, achiziționa informații, a genera impresii, informații de intrare, informații de stocare, căutare, generarea căutărilor sau monitorizarea oricărei părți din site sau a conținutul nostru.

 1. Transmiterea online a documentelor

Protejarea Documentelor Trimise

Protecția datelor dvs. este foarte importantă pentru noi!

Vă rugăm ca TOATE documentele trimise să fie cu parolă. Parola o comunicați doar prin SMS la numărul de telefon primit de la Dianex în urma comenzii. SMS-ul se va trimite de pe numărul dvs. de telefon trecut în comandă.

Clientul înțelege că pentru orice document, fără respectarea procedurii de transmitere primită în urma comenzii și fără parolă, trasmis online, este singurul răspunzător de eventualele prelucrări neautorizate ale datelor din respectivul document. 

Scanarea și Comunicarea Documentelor

Serviciul ONLINE se bazează în principal pe transmiterea documentelor în format electronic. Formatul acceptat de Registrul Comerțului , Direcția Vămilor, Administrația Financiară pentru fisierele transmise electronic, este PDF. De accea vă rugăm ca documentele trasmise să fie cu extensia PDF și să fie scanate câte un document în fișier. (Exemplu: dacă copia contractului de proprietate are 4 pagini, aceste 4 pagini trebuie scanate într-un singur fișier)

Fisier Corect Scanat                         Fisier Incorect Fotografiat

Documentele trimise de dvs. pe email vor fi tipărite la imprimantă de funcționarii ANAF și aceștia nu vor accepta ca documentele arhivate de ei să conțină: colțuri de masă, degete, pixuri, margini colorate, etc.

Vă rog să faceți diferență între fotografiat cu telefonul și scanat cu telefonul. Nu fotografiați cu telefonul documentele transmise !!!!! Aparatul foto al telefonului nu încadrează documentul complet.

Transmiteți documentele doar scanate!!

 1. Politica de facturare și plăți

Consumatorul comandă produsul sau serviciul dorit prin formularul de comandă existent pe site la pagina web a produsului sau serviciului dorit. Odată cu transmiterea formularului de comandă, va primi în mod automat sau programat un email în care se regăsesc pașii de urmat, modalitățile de plată și proforma pentru serviciul sau produsul comandat.

După confirmarea plății consumatorului, Dianex va emite factura, pe numele furnizat de catre consumator prin intermediul formularului de comandă. Consumatorul este direct responsabil pentru înregistrarea facturii primite de la Dianex în contabilitatea firmei pe numele căreia s-a emis factura.

Factura emisă de Dianex se va transmite în format electronic cu respectarea art.319 alin 1 si 4 cod fiscal.

Acceptarea de client a facturii electronice poate include orice acord scris, formal sau informal, precum și un accept tacit, cum ar fi faptul că a procedat la procesarea ori plata facturii electronice. Acceptul clientului de a utiliza factura electronică reprezinta confirmarea acestuia ca deține mijloacele tehnice necesare primirii facturii electronice, precum și că are capacitatea de a asigura autenticitatea originii, integritatea conținutului și lizibilitatea facturii.

Dacă consumatorul va solicita factura în format fizic, Dianex va transmite prin intermediul serviciului de curierat factura solicitată, costurile de livrare fiind suportate în totalitate de către consumator.

Plata pentru achiziția de produse și servicii prin site se poate face de catre consumator în 2 modalități:

 • plata în avans prin virament bancar cu O.P., folosind datele din proforma primită pe email în urma transmiterii comenzii. Comanda va intra în lucru doar după transmiterea dovezii plății de către consumator, la adresa de email madalin@dianex.ro și recepționarea acesteia de către Dianex.
 • plata în avans cu CARDUL prin intermediul procesatorului de plăți CARD. Comenzile consumatorilor vor intra în lucru după confirmarea plății de către procesatorul de plăți Card.

Dacă optați pentru plata online cu cardul bancar, procesarea datelor introduse în formularul de plată se face prin intermediul NETOPIA Payments SRL sau EuroPayment Services SRL, Dianex nu poate prelucra (accesa, stoca, etc) în nici un fel datele referitoare la cardul dumneavoastră.

În cazul plății online cu cardul, banca emitentă va proceda la validarea și autorizarea plății. În situația în care, tranzacția nu se procesează din motive independente nouă, comanda nu se va prelucra și nu vom avea nicio obligație să livrăm serviciile sau produsele comandate. Cauzele privind neautorizarea plății cu cardul se pot verifica la banca emitentă a cardului.

 1. Preţuri și Taxe

 • Preturile din comenzile facute sunt valabile 48 de ore de la momentul plasarii comenzii.
 • Prețurile produselor sau serviciilor vor putea fi actualizate/modificate în orice moment de către Dianex, fără o notificare prealabila, iar această actualizare/modificare va înlocui orice preț anterior. Pentru comenzile transmise anterior modificării prețurilor, aflate in perioada de valabilitate a comenzi, se vor aplica prețurile de la momentul plasării efective a comenzii.
 • In situatia modificari preturilor, dupa perioada de valabilitate a comenzii, consumatorul/clientul va face o noua comanda cu noul pret.
 • Prețurile bunurilor și serviciilor afișate pe site sunt exprimate în RON și includ toate taxele fiscale (TVA pentru firmele Dianex înregistrate în scopuri de TVA) conform legislației române în vigoare.
 • Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare comandă pe site la pagina web a produsului sau serviciului dorit.
 • Taxa platită de Dianex în numele consumatorului la Registrul Comerțului pentru eliberarea documentelor comandate (pentru intermedierile de certificate constatatoare, furnizare de informații) face parte din prețul de livrare.
 • Taxa platită de Dianex în numele consumatorului la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru eliberarea documentelor comandate (pentru intermedierile de extrase carte funciară și extrase plan cadastral) face parte din prețul de livrare.
 • În cazul inființărilor de firme si mențiunilor ONRC, consumatorul va plăti suplimentar prețului afișat pe site, prin virament bancar sau la caseria instituției, direct la Registrul Comerțului taxele de înregistrare pe baza notei de calcul emisă de funcționarii ONRC si comunicată prin email de Dianex.

 1. Politica de Livrare

Livrarea serviciilor comandate prin intermediul site, se realizează exclusiv pe cale electronică la adresa de e-mail indicată de dumneavoastră la transmiterea comenzii.

Livrarea produselor comandate prin intermediul site, se realizează în 2 moduri:

 • prin ridicarea lor de la sediu Dianex situat în Ploiești str. Timiș nr. 1, jud. Prahova.
 • prin curierat rapid, costurile privind livrarea fiind suportate în întregime de către consumator.

Produsele se livrează de către Dianex, direct la adresa specificată de acesta in formularul de comanda. Transportul se asigură prin firma de curierat, costurile cu acesta fiind suportate de către consumator.
Expedierea comenzii pentru produsele aflate în stoc se va realiza în termen de 24 ore de la confirmarea plății, prin email. Comanda ar trebui să ajungă la dumneavoastră în termen de maxim 2 zile lucratoare de la data confirmării comenzii. Acest termen poate fi modificat de împrejurări independente de voința noastră, fără a depăși un termen de 10 zile lucratoare, calculat de la data preluării comenzii dumneavoastră.
Comanda va fi expediată în ambalaje care să asigure securitatea transportului. Răspunderea pentru orice deteriorare cauzată în timpul transportului produsului, coletului sau pachetului trimis de către noi, revine transportatorului conform legislației locale în vigoare.

 1. Garanții și modul de acordare al acestora

Garanțiile în cazul produselor

1. Toate operațiunile realizate de Dianex în vederea readucerii produsului aflat în perioada de garanție la starea de conformitate declarată de Producător, înlocuire de piese și/sau subansambluri, resoftare, actualizare de soft, etc., vor fi efectuate de catre Dianex la sediul acestuia din Ploiești, str. Timiș nr.1, jud. Prahova. În cazul unor defecțiuni complexe sau în situația în care Dianex nu este autorizat pentru efectuarea intervențiilor, produsul defect va fi trimis la Importator / Producător pentru reparații, transportul fiind asigurat de către Dianex.
2. Termenul de aducere la starea de conformitate a produsului aflat în garanție este de maxim 15 zile (3 zile lucrătoare în cazul caselor de marcat), de la data recepționării produsului de către Dianex, în functie de disponibilitatea pieselor de schimb și a complexității operațiunilor de reparatie. Produsul ce face obiectul operațiunilor de diagnosticare și reparație este cel descris în Procesul verbal de predare-primire completat de Client și Prestator în cazul produselor predate direct de catre Client la sediul Dianex.

În cazul produselor expediate prin curier, produsul este cel descris în documentele de expediție și fișa de reparație emisă de Prestator. În caz de neconcordanta, va avea întâietate fișa de reparație.

Casele de marcat se vor primi în service doar însoțite de Cartea de Intervenție înregistrată la ANAF pentru respectivul aparat fiscal. Modul de anunțare a defectelor caselor de marcat se va stabili prin contractul de service care însoțește casa de marcat. Orice comunicare a defecțiunii care nu respectă procedura stabilită prin contractul de service nu va fi luată în considerare de către Dianex. În lipsa unui contract de service, conform OUG 28/1999 , unitatea service Dianex  se află în imposibilitatea efectuării oricărei intervenții asupra casei de marcat.
3. În cazul în care produsul nu poate fi diagnosticat sau reparat ori termenul legal de efectuare a reparației nu poate fi respectat ca urmare a neîndeplinirii de catre Producător a obligatiei de-a pune la dispoziția Prestatorului piesele de schimb/procedurile de diagnosticare și/sau reparație, Prestatorul va înapoia produsul în starea în care l-a primit.
4. Conform legislatiei privind acordarea garanției pentru produse și a specificațiilor Producătorilor ce pot fi conținute de certificatele de garanție, produsele pot pierde garanția, în oricare din urmatoarele cazuri:
– prezintă urme de contact cu lichid, deteriorări mecanice, termice sau datorate radiațiilor, deteriorari datorate intemperiilor sau neglijentei în utilizare;
– produsul a suferit intervenții (inclusiv instalari de software) neautorizate de producator;
– numerele seriale ale produsului au fost îndepartate, șterse sau sunt ilizibile;
– produsul se află pe lista neagră (black list) a Producatorului ca urmare a sesizarii/plângerii penale facută de achizitorul final al produsului (clientul final) privind furtul/pierderea produsului;
– ca urmare a constatării uneia din situațiile de mai sus, produsul a fost anterior declarat în afara garanției de către un alt service autorizat de Producator;
– ca urmare a îndepartării sigiliului producătorului sau a unității Dianex, de către persoane neautorizate;
– oricare alte situații similare cu cele de mai sus;
5. Efectuarea reparației produsului aflat în perioada de garanție va putea fi refuzată de către Prestator în cazul în care Clientul nu prezintă Prestatorului odată cu produsul oricare din actele cerute de legislația privind acordarea garanției pentru produse sau de catre Producator prin certificatul de garanție (factura fiscală/actul de achiziție, certificat de garanție, etc.).
6. Clientul întelege și este de acord ca în oricare din cazurile prevăzute la pct.4 din prezentul capitol Dianex este abilitat de către Producator să declare pierderea garanției.

Garanții în cazul serviciilor

În cazul înregistrării de menținui sau firme noi la Registrul Comerțului (ONRC), datorită practicilor neunitare la oficiile O.N.R.C. din România, Dianex nu poate garanta soluționarea pozitiva a dosarului de înregistrare. În cazul soluționărilor negative, Dianex nu poate fi tras la răspundere din momentul în care cu aceleași documente, soluția a fost una pozitivă la un alt oficiu al O.N.R.C. sau la un alt funcționar O.N.R.C.

În cazul intermedierilor de certificate constatatoare / furnizare de informatii / extrase de carte funciară / extrase de plan cadastral, Dianex nu poate garanta un anumit conținut sau lizibilitatea sporită pentru respectivele documente, deoarece acestea sunt eliberate de entități independente de Dianex.

 1. Politica de returnare/anulare

Prezenta politică se completează cu Încheierea şi executarea contractelor la distanţă ca parte integrantă a prezentei politici.

Condiție Generală
Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului

Condiții specifice intermedierii obținerii Certificatelor Constatatoare / Furnizării de Informații / Extraselor de Carte Funciară / Extraselor de Plan Cadastral
Momentul încheieri contractului este momentul la care clientul transmite comerciantului plata pentru intermedierea obținerii Certificatelor Constatatoare / Furnizării de Informații / Extraselor de Carte Funciară / Extraselor de Plan Cadastral . Contractele de furnizare servicii a încheiate, nu se pot denunta unilateral de consumator.

În cazurile în care cererile de eliberare certificate constatatoare nu pot fi onorate (în principal entităților care nu sunt înregistrate la ONRC, ca C.M.I.-urile, Fundatiile, etc) Dianex va returna clientului taxa ONRC încasata de la acesta. Comisionul de intermediere  nu se va returna, acesta fiind utilizat pentru acoperirea cheltuielilor bancare pentru înregistrarea cererii de certificat.

În cazurile solicitarilor din partea clienîilor pentru renunțarea la cererile transmise și plătite și la restituirea sumelor achitate, Dianex va proceda astfel:

 1. dacă Certificatul Constatator / Furnizare Informatii /Extrasul de Carte Funciară / Extrasul de Plan Cadastral solicitat de client a fost deja solicitat instituției emitente de către Dianex, sumele încasate nu se vor restitui;
 2. dacă Certificatul Constatator / Furnizare Informatii /Extrasul de Carte Funciară / Extrasul de Plan Cadastral solicitat de client nu a fost platit de Dianex la ONRC sau ANCPI, se va restituii taxa ONRC/ANCPI, comisionul de intermediere fiind reținut pentru acoperirea cheltuielilor bancare.

Condiții specifice vânzării de produse.

Dianex vinde produse exclusiv catre persoane juridice si persoanelor asimilate acestora (PFA, I.I., I.F.) și Liber Profesioniștilor (Avocati, CMI, etc.).

Dianex nu acceptă returnare produselor achizitionate de persoanele enumerate mai sus.

Modalități returnare:

 1. Consumatorul poate solicita returnarea sumei plătite în maxim 60 de zile de la data plății către Dianex. Solicitările trimise după incepere serviciului, nu se vor lua în considerare.
 2. Cererea de returnare a sumei încasate se poate face prin email la adresa contact@dianex.ro sau prin poștă la adresa: Ploiesti, str. Timiș nr.1, jud. Prahova. Cheltuielile privind comunicarea sunt suportate exclusiv de consumator.
 3. Dacă consumatorul plătește cu cardul, în cazul returnării sumei, Dianex va notifica procesatorul de plăți CARD pentru creditarea sumei încasate în maxim 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării de retur. Returnarea sumei este asigurata de procesatorul de plăți CARD conform politicii de returnare a emitentului cardului folosit de consumator.
 4. Dacă consumatorul plătește prin virament bancar, în cazul returnării sumei, Dianex va restitui suma încasată în maxim 14 zile de la primirea solicitarii. Restituirea se va face in conturi deschise la banci aflate pe teritoriul Romaniei
 5. Cheltuielile de returnare si costurile serviciilor asociate deja executate la momentul livrării și plății comenzii, respectiv comisioanele bancare și cele pentru plata online și TVA aferent, vor fi suportate de client.

 1. Legea aplicabilă, jurisdicția și soluționarea litigiilor

Orice nemulțumire legată de accesarea sau/și utilizare site www.dianex.ro, efectuarea unei comenzi, aspecte legate de comanda efectuată și alte asemenea, ne va fi comunicată direct prin email la adresa contact@dianex.ro.
Comunicarea privind nemulțumirea dvs. trebuie să conțină în mod obligatoriu:
a) numele, prenumele și datele de identificare ale consumatorului;
b) numele şi calitatea reprezentantului consumatorului şi dovada calităţii de reprezentant al acestuia, în cazul firmelor;
c) prezentarea obiectului nemulțumirii;
d) cuantumul pretenţiilor şi, după caz, modul de calcul al acestora (dacă este cazul);
e) dovada achiziționării serviciului sau produsului pentru care vă exprimați nemulțumirea;
Doar în cazul respectării elementelor a) – e), comunicarea privind nemulțumirea dvs. va fi înregistrată și veți primi un răspuns în scris, pe adresa de email menționată cu ocazia aducerii la cunoștința noastră a nemulțumirii dvs, în termen de cel mult 3 zile lucratoare.

Clientul declară că este de acord să nu facă publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media, discuții la petreceri private sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus Companiei noatre prin aceste acțiuni.

Consumatorul / Utilizatorul este de acord că orice pretenție sau dispută referitoare la site-ul nostru va fi reglementată de legislația din România, fără a ține seama de dispozițiile privind conflictele de legi și sub jurisdicția exclusivă a instanțelor Ploiești.

Litigiile pot fi soluționate pe cale amiabilă, prin mediere sau prin recurgerea la instanțele judecătorești competente. De asemenea, se poate folosi și SOL (platforma de soluționare on-line a litigiilor), platforma o găsești aici.

Totodată va informam că consumatorii persoane fizice pot adresa eventualele nemultumiri către Autoritatea Națională de Protecția a Consumatorilor- link-ul către ANPC

 1. Comunicarea și identificarea clienților/consumatorilor

Comunicarea Dianex cu Consumatorul, se poate realiza telefonic (folosind numerele aflate la pagina Contact a site), prin chat online, prin intermediul formularului de contact aflat pe site, remote prin intermediul aplicației Teamviewer sau pe cale electronică la adresa de e-mail indicată în emailul primit în urma transmiterii comenzii.

Comunicarea Consumatorului cu Dianex, se poate realiza telefonic (folosind numerele aflate la pagina Contact a site), prin chat online, prin intermediul formularului de contact aflat pe site, remote prin intermediul aplicației Teamviewer sau pe cale electronică la adresa de e-mail indicată în emailul primit în urma transmiterii comenzii.

Identificarea clienților/consumatorilor

Identificare clienților / consumatorilor se poate face la sediul Dianex sau prin identificare vizuală

Identificare vizuală online – procesul de recunoaştere unică prin sistem video a persoanei fizice în baza documentelor transmise şi/sau informaţiilor comunicate de persoana fizică în baza modului privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului nr.2016/679.

Scopul identificării vizuale online î-l constituie obligatia Dianex de a se asigura ca persoana cu care intra in relatii contractuale este aceasi cu persoana vizata pentru care prelucrează datele personale, în baza temeiului juridic stipulat în Art. 6 (1) b GDPR executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.

În cazul în care identificarea persoanei vizate se face prin identificarea vizuală online, clientul poate folosi una dintre metode de identificare:

A. Persoana vizată iniţiază procesul de recunoaştere prin sistem video cu un reprezentant Dianex, în scopul confirmării calităţii atribuite acestuia.

În acest sens, persoana vizata contacteaza reprezentantul Dianex la numarul de telefon comunicat, prin utilizarea uneia dintre aplicatiile WhatsApp sau Telegram și camera video a telefonului. Programul de lucru pentru contactarea reprezentantului Dianex este in fiecare zi lucratoare de Luni pana Vineri intre orele 09.00 – 16.00.  În cazul în care identificarea vizuală online se întrerupe din motive tehnice independente de voinţa solicitantului şi/sau a Dianex, se transmite un mesaj contribuabilului pe adresa de poştă electronică cu privire la faptul că trebuie să reia procedura de recunoaștere.

B. Persoana vizată va face un selfie cu telefonul împreuna cu cartea de identitate în mână. Poza în care apare persoana care va semna actele, împreună cu cartea de identitate, se va comunica pe email la adresa contact@dianex.ro

În cazul în care identificarea persoanei vizată nu este posibilă sau reprezentantul Dianex nu este sigur de identitatea persoanei vizate, Dianex se află în imposibilitatea indeplinirii obligatiilor contractuale.

Dianex nu stochează imaginile prelucrate în timpul identificării vizuale.

 1. Limitarea responsabilității

Nici o prevedere din prezentele Termeni și Condiții nu exclude sau limitează răspunderea noastră în legătură cu site-ul nostru și utilizarea sau încrederea în acesta în cazul în care reprezintă un act ilegal, și inclusiv pentru fraudă, denaturare frauduloasă sau deces sau vătămare corporală generate de culpa noastră. Nimic din acești Termeni nu vă afectează drepturile legale în calitate de consumator.

Cu excepția cazurilor prevăzute în primul paragraf de mai sus, nu vom avea nici o responsabilitate pentru pierderi, daune sau costuri de orice fel, indiferent de proveniență (inclusiv, dar fără a se limita la neglijență), direct sau indirect, în conformitate cu sau în legătură cu site-ul nostru sau conținutul și utilizarea dumneavoastră sau bazându-se pe site-ul nostru sau pe Conținut.

Cu excepția cazurilor în care acest lucru este interzis prin lege, nu vom fi în niciun caz răspunzători față de dumneavoastră pentru orice daune indirecte, subsecvente, exemplare, speciale, incidentale sau punitive, costuri sau pierderi de orice fel, inclusiv, dar fără a se limita la date pierdute, profituri pierdute sau întreruperea activității.

Dianex nu garantează că site-ul dianex.ro, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la dianex.ro sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu, Dianex fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site.

În limita maximă permisă de legislația aplicabilă, renunțați în mod expres la toate pretențiile împotriva Dianex, a directorilor și angajaților care pot apărea din utilizarea sau accesarea site-ului de către dumneavoastră.

 1. Trimitere către alte siteuri

Site-ul nostru poate conține link-uri către website-uri terțe, platforme de social media, aplicații mobile și alte produse și servicii (cum ar fi publicitatea unor terți) („platformele terților”). Nu avem niciun control asupra platformelor terțelor părți, nu le susținem întotdeauna și nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru acestea, inclusiv în ceea ce privește conținutul, acuratețea sau scopul acestora. Prin urmare, trebuie să examinați cu atenție politicile legale și de confidențialitate de pe platformele acestor terțe părți, inclusiv să vă informați cu privire la orice modificări aduse acestora. Interacțiunea dumneavoastră cu aceste platforme de legătură este pe propriul dumnavoastră risc. Dianex nu are nicio obligație sau responsabilitate pentru astfel de platforme ale terților și pentru termenii și condițiile acestora.

Dacă operați o asemenea platformă și doriți să aveți link la site-ul nostru, puteți include pe site-ul dumneavoastră un hyperlink către prima pagină a site-ului nostru (scriind numele dianex.ro în text simplu); cu condiția să faceți acest lucru în conformitate cu acești Termeni și să nu:

 1. sugerați în niciun fel că sunteți afiliat, aprobat sau recompensat de Dianex,
 2. afișați hyperlink-ul sau ssite-ul nostru într-un mod denigrator față de Dianex,
 3. inserați un deep-link la orice altă pagină a website-ului nostru, sau
 4. să limitați site-ul nostru sau orice Conținut, sau, sub nicio formă, cauza site-ului nostru sau conținutului să apară într-o fereastră cu orice alt material.

Putem retrage orice permisiune de legătură în orice moment, la discreția noastră. Nu veți utiliza numele, sigla, sloganurile, mărcile comerciale sau orice alte cuvinte sau coduri ale Dianex care identifică Dianex ca buton hyperlink, într-un metatag sau în orice fel, fără consimțământul scris expres al Dianex.

 1. Drepturile de autor

Tot conținutul de pe Site, inclusiv dar fără limitare, text, fotografii, grafică, opere de artă, mărci comerciale, mărci, logo-uri, videoclipuri, sunet, muzică, interfețe de utilizator și cod (colectiv, „Conținut”), precum și aspectul Conținutului, sunt proprietatea noastră sau a licențiatorilor noștri și este protejat de drepturi de autor, marcă comercială, brevet, drepturi sui generis / drepturi privind bazele de date și alte drepturi de proprietate intelectuală.

Nici un element al site-ului nostru și nici al Conținutului nu poate fi utilizat, copiat, reprodus, republicat, încărcat, postat, afișat public, difuzat, publicat, codificat, tradus, transmis sau distribuit în orice fel către orice alt computer, server, website sau orice alt mediu în scopuri comerciale, fără acordul prealabil, scris și expres al Dianex.

 1. Modificare prezentelor condiții si a conținutului site

Putem schimba oricand toate sau orice parte a site-ului nostru, inclusiv prin adăugarea, eliminarea sau modificarea oricărui Conținut. Este posibil să vă înștiințăm în prealabil, dar nu ne asumăm această obligație.

Site-ul nostru nu va fi disponibil mereu pentru dvs.. Putem modifica, suspenda sau retrage funcționarea sau accesul la site-ul nostru în orice moment, fie în mod temporar sau permanent, inclusiv din motive de mentenanță și alte motive tehnice. Este posibil să vă înștiințăm în prealabil, dar nu ne asumăm această obligație.

Ca toate serviciile bazate pe software, website-ul nostru poate întâmpina erori sau dificultăți neprevăzute. Nu ne asumăm responsabilitatea de a păstra mereu Conținutul și website-ul nostru sau de a furniza corecții, actualizări sau lansări în legătură cu acestea.

Site-ul nostru este un mediu dinamic și uneori pot apărea inexactități și erori. Noi nu suntem responsabili pentru (și nu aprobăm sau susținem în mod automat) Conținutul dumneavoastră sau al oricărui alt Utilizator de pe site-ul nostru și ar trebui să se aplice prudența specială atunci când îl utilizați. Cautați întotdeauna sfaturi de specialitate atunci când este necesar. Orice activitate bazată pe materialele de pe site-ul nostru va fi pe propriul dumneavoastră risc.

Putem actualiza acești Termeni și Condiții  (1) pentru a reflecta modificările serviciilor noastre sau ale modului în care ne desfășurăm activitatea, (2) din motive juridice, de reglementare sau de securitate sau (3) pentru a preveni abuzurile ori daunele.

Dacă modificăm aceste condiții NU vă vom notifica în prealabil. Fiecare versiune a prezentelor termeni și condiții vor afișa data de la care intră în vigoare, avand grijă să păstrăm și variantele vechi. Dacă nu acceptați noile condiții, trebuie să nu mai utilizați/vizionați site. Eventualele corectări de gramatică sau/și ortografie nu vor fi considerate modificări ale prezentelor termeni și condiții.

 1. Modalitatea privind sesizarea Autoritatea pentru protectia consumatorilor

În situaţia în care nu aţi ajuns la o înţelegere cu Dianex, atunci aveţi dreptul să depuneţi o reclamaţie. Reclamaţia sau sesizarea se face în nume personal. Reclamaţiile şi sesizările adresate ANPC pot fi depuse doar de către consumatori persoane fizice. Divergenţele între operatorii economici nu intră în sfera de competenţă a Autorităţii Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor.

Link depunere reclamatie ANPC